שבועות

בחג השבועות תעשה לך איצטרובלים:  

יצירות עם קרטוני חלב שתאספו מראש לכבוד סדנאות היצירה

דמויות ברוח החג: חג  מתן תורה , הצגת תינוקות , ביכורים , כלי עבודה ועוד

שריינו מקום:

053-7700772

 04-8434444

מייל :  info@indipark. co.il