social-01-512.png

תנועות נוער 

מי אמר שהנוער של היום רק במסכים?

תנו להם לשחק עם איצטרובלים...

אנו מגיעים למחנות השונים בכל חלקי הארץ - ביער , בנחל , בהר ותחת כל עץ רענן.

למחנה עצמו או באמצע המסלול.

סדנאות יצירה בשטח שכל חניך וחניך יזכור.

הצופים , בני עקיבא , האיחוד החקלאי ועוד

מומלץ לשריין מראש מועדים חמים!