סדנאות קפסולה

אף נגיף לא יעצור את הטבע !

אנו מגיעים עם סדנאות המיחזור והיצירה מהטבע שלנו לכל מקום שתבחרו ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

נתאים את עצמינו לקבוצות קטנות יותר בסבבי פעילות קצרים ובשטח פתוח 

אנחנו אתכם - העיקר ליצור ולשמוח

שריינו מקום:

053-7700772

 04-8434444

מייל :  info@indipark. co.il